ABOUT US


Start Bootstrap has everything you need to get your new website up and running in no time! All of the templates and themes on Start Bootstrap are open source, free to download, and easy to use. No strings attached!

บริษัท เดอะไวรัส อินฟอร์เมชั่น แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด

รับวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ การสื่อสารโทรคมนาคมครบวงจร โดยออกแบบ และประยุกต์ใช้ทั้งระบบ Hardware, Software and Network เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน และสอดคล้องกับนโยบายด้านความปลอดภัยทางธุรกิจ ตามความต้องการขององค์กรของลูกค้าอย่างแท้จริง ซึ่งทางบริษัทฯ รับออกแบบ และติดตั้งระบบสำหรับองค์กร, โรงงาน, หอพัก, โรงเรียน, มหาวิทยาลัย และ ตามสถานที่ต่างๆ ในรูปแบบของ Lan, Wi-Fi, VPN, Voice Over IP ฯลฯ ทั้งภายในและภายนอก

DEVELOPED & DESIGN

รับออกแบบ และพัฒนาเว็บไซต์ (WEBSITE) ประเภท WEB CONTENT, WEB STREAMING, WEB SHOPPING, WEB APPLICATION ซึ่งสามารถทำงานได้ทั้งระบบเครือข่ายภายใน (ENTRANET) และ อินเทอร์เน็ต (INTERNET) รวมทั้งรับออกแบบ พัฒนาแอพพลิเคชั่น (APPLICATION) สำหรับโทรศัพท์มือถือ สำหรับธุรกิจแต่ละประเภท ตาม ความต้องการของลูกค้า โดยรองรับระบบรักษาความปลอดภัยตาม มาตรฐานสากล พร้อมทั้งยังรับออกแบบสื่อประเภท นามบัตร, โลโก้, สื่อสิ่งพิมพ์, สื่อโฆษณา ตามความต้องการของลูกค้า

SOFTWARE

จำหน่ายระบบบริการจัดการสต๊อกสินค้า และการขาย (IMS) รวม ทั้งโปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆ ของแต่ละค่ายดังนี้
- MICROSOFT : WINDOWS DESKTOP, WINDOWS SERVER, OFFICE, SQL SERVER ฯลฯ
- ADOBE : PHOTOSHOP, ILLUSTRATOR, ACROBAT PRO ฯลฯ
- KASPERSKY : ANTI-VIRUS, INTERNET SECURITY, TOTAL SECURITY, SMALL OFFICE SECURITY, SME ฯลฯ

HARDWARE

จำหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์แบรนด์, เครื่องคอมพิวเตอร์ประกอบ, เครื่อง คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (SERVER), เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับกราฟฟิก (WORKSTATION), อุปกรณ์เครือข่าย (NETWORK), อุปกรณ์รักษา ความปลอดภัย (SECURITY), อุปกรณ์ต่อพ่วง (ACCESSORIES), อุปกรณ์สื่อสาร, เครื่องใช้ไฟฟ้าสำนักงาน และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ

NETWORK

รับออกแบบ และติดตั้งระบบเครือข่าย LAN, WIFI, WIMAX, FIBER OPTIC ทั้งภายใน ภายนอกอาคาร หรือโรงงาน พร้อมทั้งรับติดตั้ง FIREWALL, DOMAIN CONTROLLER ตามรูปแบบการใช้งานจริงขององค์กร และให้บริการเป็นที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยของระบบเครือข่าย

SECURITY

รับออกแบบ และติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย CCTV, FINGER SCAN, FACE SCAN, TAG READER ตามอาคาร, หอพัก, สถานที่พักอาศัย, หน่วยงานราชการ, องค์กร, โรงงาน ฯลฯ ด้วยอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย

SERVICE

ให้บริการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ภายในองค์กรเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆ พร้อมทั้งให้บริการ MONITOR FIREWALL AND MONITOR SERVER

SECURE SOCKETS LAYER
เพิ่มความปลอดภัยให้กับเว็บไซต์ของคุณด้วย SSL

SECURE SOCKETS LAYER
เพิ่มความปลอดภัยให้กับเว็บไซต์ของคุณด้วย SSL

SSL โปรโตคอลความปลอดภัย ที่ถูกใช้เป็นมาตรฐาน ในการเพิ่มความปลอดภัย ในการสื่อสารหรือส่งข้อมูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่มีการเข้ารหัสแบบ PUBLIC-KEY ENCRYPTION เป็นการเข้ารหัสที่มี KEY 2 ส่วนคือ PUBLIC KEY และ PRIVATE KEY ถูกคิดค้นขึ้นโดยบริษัท NETSCAPE จากนั้นส่งให้กับ IETF (INTERNET ENGINEERING TASK FORCE เป็นกลุ่มนานาชาติของผู้ที่มีส่วนร่วม ในการพัฒนาโครงสร้างของอินเทอร์เน็ตได้แก่ นักออกแบบเครือข่าย นักวิจัย เป็นต้น) เป็นผู้พัฒนาต่อเพื่อให้เป็นมาตรฐาน


1. การตรวจสอบ SERVER ว่าเป็นตัวจริง

ตัวโปรแกรม CLIENT ที่มีขีดความสามารถในการสื่อสารแบบ SSL จะสามารถตรวจสอบเครื่อง SERVER ที่ตนกำลังจะไปเชื่อมต่อได้ว่า SERVER นั้นเป็น SERVER ตัวจริงหรือไม่ โดยใช้เทคนิคการเข้ารหัสแบบ PUBLIC KEY ในการตรวจสอบใบรับรอง (CERTIFICATE) และ PUBLIC ID ของ SERVER นั้น (โดยที่มีองค์กรที่ CLIENT เชื่อถือเป็นผู้ออกใบรับรองและ PUBLIC ID ให้แก่ SERVER นั้น)

หน้าที่นี้ของ SSL เป็นหน้าที่ที่สำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ CLIENT ต้องการที่จะส่งข้อมูลที่เป็นความลับ (เช่น หมายเลข CREDIT CARD) ให้กับ SERVER ซึ่ง CLIENT จะต้องตรวจสอบก่อนว่า SERVER เป็นตัวจริงหรือไม่


2. การตรวจสอบว่า CLIENT เป็นตัวจริงหรือไม

โดยจะตรวจสอบใบรับรองและ PUBLIC ID (ที่มีองค์กรที่ SERVER เชื่อถือเป็นผู้ออกให้) ของ CLIENT หรือผู้ใช้นั้นSERVER ที่สามารถสื่อสารแบบ SSL ได้นั้นจะตรวจสอบว่าหน้าที่นี้ของ SSL จะมีประโยชน์ในกรณีเช่น ธนาคารต้องการที่จะส่งข้อมูลลับทางการเงินให้แก่ลูกค้าของตนผ่านทางเครือข่าย INTERNET (SERVER ก็จะต้องตรวจสอบ CLIENT ก่อนว่าเป็น CLIENT นั้นจริง)


3. การเข้ารหัสลับการเชื่อมต่อ

โดยข้อมูลทั้งหมดที่ถูกส่งระหว่าง CLIENT และ SERVER จะถูกเข้ารหัสลับ โดยโปรแกรมที่ส่งข้อมูล เป็นผู้เข้ารหัสและโปรแกรมที่รับข้อมูลเป็นผู้ถอดรหัส (โดยใช้วิธี PUBLIC KEY) นอกจากการเข้ารหัสลับในลักษณะนี้แล้ว SSL ยังสามารถปกป้องความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลได้อีกด้วย อีกทั้ง ตัวโปรแกรมรับข้อมูลจะทราบได้หากข้อมูลถูกเปลี่ยนแปลงไปในขณะกำลังเดินทางจากผู้ส่งไปยังผู้รับ

INVENTORY MANAGEMENT SYSTEMS
ระบบบริหารจัดการสต๊อกสินค้า และการขาย

SOFTWARE


Start Bootstrap has everything you need to get your new website up and running in no time! All of the templates and themes on Start Bootstrap are open source, free to download, and easy to use. No strings attached!

ระบบ IMS คือ ระบบบริหารจัดการสต๊อกสินค้า และการขาย สินค้าหน้าร้าน พร้อมทั้งระบบงานเอกสาร ซึ่งระบบสต๊อกสินค้านั้น สามารถเชื่อมโยงกับระบบขายสินค้าผ่านหน้าเว็บไซต์ (พัฒนาเพิ่มเติม โดยบริษัท) โดยมีรูปแบบเว็บไซต์ต่างๆ ตามความต้องการของผู้ใช้งาน จริง ไม่กำหนดแบบฟอร์มคงที่ เช่น รูปแบบเว็บไซต์, การแสดงข้อมูล บนเว็บไซต์ และองค์ประกอบอื่นๆ ที่ผู้ใช้งานสามารถอัพเดทข้อมูลผ่าน ระบบหลังร้านได้ โดยขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจที่ลูกค้าประกอบกิจการ อยู่ ทั้งนี้ระบบยังมีความสามารถในการ ออกบิลขาย, ใบเสนอราคา, ใบแจ้งหนี้, ใบรับเงินมัดจำ, ใบสำคัญรับ-จ่าย, ใบสั่งซื้อสินค้า, ใบส่งสินค้า, ใบวางบิล, ใบแจ้งซ่อม, ใบหักภาษี ณ ที่จ่าย เป็นต้น ซึ่งรองรับร้านค้า / บริษัทที่มีงานบริการอื่นๆ ด้วยเช่นกัน และระบบ IMS ไม่มีข้อจำกัดเหมือน ระบบอื่นในด้านต่างๆ เช่น ไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าใช้งาน, ไม่จำกัดจำนวน สินค้าในทะเบียน, ไม่จำกัดเครื่องคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ที่เข้าถึงระบบ, ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับการบริการหลังการขาย ในการ Remote Desktop หรืออัพเดทระบบ เป็นต้น

ระบบ IMS ทำงานบนเครื่องแม่ข่าย (Server) ในรูปแบบ Cloud Computing เพื่อความเสถียรของระบบ และป้องกันระบบล่มตาม มาตรฐานสากล พร้อมทั้งสำรองข้อมูล ต่อวันไปยัง Cloud Backup ของทางบริษัทฯ ซึ่งการเข้าถึงระบบ IMS สามารถเข้าถึงได้โดยผ่าน โดเมนของร้านค้า / บริษัทโดยตรง ไม่ว่าจะเป็นการ Point DNS หรือ จดโดเมน (Domain) กับทางบริษัทฯ ก็ตามเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถต่อ ยอดการพัฒนาธุรกิจ โดยใช้โครงสร้างการเข้าถึงข้อมูลภายในผ่านโดเมนเดียวกัน และการอัพเดทระบบนั้นเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมตลอดอายุการใช้งาน

ระบบรองรับการขยายตัวของทุกธุรกิจ โดยร้านค้า / บริษัท สามารถแจ้งความต้องการในการพัฒนาระบบ เพื่อต่อยอดการทำงาน เฉพาะทางตามนโยบายการบริหารงานองค์กรได้โดยค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ทางบริษัทฯ จะประเมินให้ตามขอบเขต และความต้องการ พร้อมทั้งระยะ เวลาในการพัฒนาระบบการเปลี่ยนมือผู้ใช้งานระบบไปยังผู้ใช้งานรายใหม่, ธุรกิจใหม่ หรือขายต่อให้กับบุคคลอื่นสามารถทำได้ และผู้ใช้งานระบบรายใหม่นั้นจะได้รับการดูแลโดยบริษัทฯ ต่อไป

PACKAGE ONLINE


 • ระบบบริหารจัดการสต๊อกสินค้า และการขายรุ่น ENTERPRISE รองรับการขายออนไลน์
 • เว็บไซต์ (FRONT OFFICE) เชื่อมโยงหลังร้านกับระบบบริหารจัดการสต๊อกสินค้า และการขายหน้าร้าน
 • โดเมนเนม ส่วนตัว ตามความต้องการ
 • เว็บโฮสติ้ง 2 - 5 GB 1 ปี
 • เครื่องอ่านรหัสบาร์โค้ด สินค้า (ซื้อเพิ่มเติม)
 • เครื่องพิมพ์ เลเซอร์ (ซื้อเพิ่มเติม)
 • ไม่จำกัดฐานข้อมูลสินค้า
 • ไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าใช้งาน
 • ไม่จำกัดจำนวนเครื่องที่เชื่อมต่อ
 • บริการช่วยเหลือฟรี ผ่าน REMOTE DESKTOP

PACKAGE OFFLINE


 • ระบบบริหารจัดการสต๊อกสินค้า และการขาย รุ่น ENTERPRISE ไม่รองรับการขายออนไลน์
 • ชุดคอมพิวเตอร์สำหรับให้บริการระบบ (ซื้อเพิ่มเติม)
 • เครื่องอ่านรหัสบาร์โค้ด สินค้า (ซื้อเพิ่มเติม)
 • เครื่องพิมพ์ เลเซอร์ (ซื้อเพิ่มเติม)
 • เครื่องสำรองไฟ (ซื้อเพิ่มเติม)
 • ระบบเชื่อมโยงโครงข่ายภายนอก (สำหรับตรวจสอบการขาย และควบคุมสินค้า ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต) 2 ปี - ไม่จำกัดฐานข้อมูลสินค้า
 • ไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าใช้งาน
 • ไม่จำกัดจำนวนเครื่องที่เชื่อมต่อ
 • บริการช่วยเหลือฟรี ผ่าน REMOTE DESKTOP

PACKAGE RENT ONLINE

 • ระบบบริหารจัดการสต๊อกสินค้า และการขาย รุ่น ENTERPRISE (BACK OFFICE)
 • โดเมนเนม ส่วนตัว ตามความต้องการของผู้ใช้งาน (.COM & .NET)
 • พื้นที่ให้บริการ 5 GB
 • บริการช่วยเหลือฟรี ผ่าน REMOTE DESKTOP

หมายเหตุ : บริการออกแบบ และพัฒนาเว็บไซต์ตามความต้องการของลูกค้าเพื่อเชื่อมต่อระบบการขายผ่านเว็บไซต์ เริ่มต้นที่ 13,000 บาท (FRONT OFFICE)

ADD-ON PROGRAM

ลูกค้าสามารถสั่งออกแบบ และพัฒนาโปรแกรมเพิ่มเติมจากสิ่งที่มีอยู่ให้ตรงตามความ ต้องการ ครอบคลุมการทำงานในธุรกิจแต่ละประเภทหรือให้ตรงตามนโยบายของบริษัทได้โดยคิดมูลค่าจากความยากง่ายและระยะเวลาในการ พัฒนาระบบ

Microsoft

Windows Server 2012 Editions

Windows Server 2012

WINDOWS SERVER ESSENTIAL 2012 PRICE : CALL

G3S-00716 : WIN SVR ESSENTIALS 2012 R2 X64 ENGLISH 1PK DSP OEI DVD 1-2CPU สำหรับองคกรขนาดเล็ก จำกัดผู้ใช้งานสูงสุดที่ 25 คน/เครื่อง (ไม่จำเป็นต้องซื้อ CAL)

WINDOWS SERVER STANDARD 2012 PRICE : CALL

P73-06165 : WINDOWS SVR STD 2012 R2 X64 ENGLISH 1PK DSP OEI DVD 2CPU/2VM
P73-05328 : WINSVRSTD 2012 X64 ENG 1PK DSP OEI DVD 2CPU/2VM รองรับเครื่อง SERVER 2 CPU และสามารถใช้งาน HYPER-V ได้ 2 INSTANCE (CLIENT ต้องมี CAL ควบคู่ในการใช้งาน)

WINDOWS SERVER STANDARD 2012 R2 PRICE : CALL

P73-06285 : WINSVRSTD 2012R2 SNGL OLP NL 2PROC รองรับเครื่อง SERVER 2 CPU และสามารถใช้งาน HYPER-V ได้ 2 INSTANCE (CLIENT ต้องมี CAL ควบคู่ในการใช้งาน)

WINDOWS SERVER DATACENTER 2012 R2 PRICE : CALL

P71-07835 : WINSVRDATACTR 2012R2 SNGL OLP NL 2PROC QLFD รองรับเครื่อง SERVER 2 CPU และสามารถใช้งาน HYPER-V ได้ไม่จำกัด (CLIENT ต้องมี CAL ควบคู่ในการใช้งาน)

Windows 8.1

SOFTWARE MS-WINDOWS 8.1 PRO 64 BIT PRICE : CALL

FQC-06914 : WINDOWS 8.1 64-BIT ENG (FPP) สำหรับผูใชงานทั่วไป รองรับ CPU TECHNOLOGY 64 BIT ติดตั้งไดทั้ง PC. NOTEBOOK และ TABLET

Office

SOFTWARE MS-OFFICE HOME & BUSINESS 2013 PRICE : CALL

T5D-01597 : MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSINESS 2013 32-BIT/X64 ENGLISH APAC EM DVD W/THAI SLP

HARDWARE


Start Bootstrap has everything you need to get your new website up and running in no time! All of the templates and themes on Start Bootstrap are open source, free to download, and easy to use. No strings attached!

CONTACT US


Start Bootstrap has everything you need to get your new website up and running in no time! All of the templates and themes on Start Bootstrap are open source, free to download, and easy to use. No strings attached!

Logo the virusบริษัท เดอะไวรัส อินฟอร์เมชั่น แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด

ที่อยู่ : 8/1 ซอยลาดพร้าว 101 ซอย 42 แยก 17 (เทพทวี 5) แขวงคลองจั่น
เขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10240

โทรศัพท์ : +66 2 101 2105
โทรสาร : +66 2 101 2105

ฝ่ายเทคนิค : +66 2 101 2105
ส่วนงานพัฒนาเพิ่มเติม : +66 6 3208 2288
ฝ่ายการตลาด : +66 6 3208 2299
ฝ่ายขาย : +66 6 4969 6698 (บีม)
ฝ่ายขาย : +66 8 6386 4183 (ไนซ์)

Line ID : info.thevirus , support.thevirus

อีเมล์ ฝ่ายเทคนิค : support@thevirus.in.th , woraphat@thevirus.in.th
อีเมล์ ฝ่ายขาย และการตลาด : sanit@thevirus.in.th, sales@thevirus.in.th

เว็บไซต์ : thevirus.in.th | ims.thevirus.in.th

Logo the virusTheVirus Information and Technology Co., Ltd.

Address : 8/1 Soi Ladprao 101 Soi 42 Separate 17 (Tapetavee 5)
Ladprao Road Klongjun Bangkapi Bangkok 10240

Tel : +66 2 101 2105
Fax : +66 2 101 2105

Support : +66 2 101 2105
Develop : +66 6 3208 2288
Marketing : +66 6 3208 2299
Sale : +66 6 4969 6698 (Beam)
Sale : +66 8 6386 4183 (Nice)

Line ID : info.thevirus , support.thevirus

E-Mail Support : support@thevirus.in.th , woraphat@thevirus.in.th
E-Mail Sale & Marketing : sanit@thevirus.in.th, sales@thevirus.in.th

Website : thevirus.in.th | ims.thevirus.in.th

SHOPPING


Start Bootstrap has everything you need to get your new website up and running in no time! All of the templates and themes on Start Bootstrap are open source, free to download, and easy to use. No strings attached!

{$hook_product}