THE BEST CHOICE FOR YOU

THEVIRUS INFORMATION AND TECHNOLOGY CO., LTD.

WELCOME

บริษัท เดอะไวรัส อินฟอร์เมชั่น แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด

รับวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารโทรคมนาคมครบวงจร โดยออกแบบ และประยุกต์ใช้ทั้งระบบ Hardware, Software and Network เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน และสอดคล้องกับนโยบายด้านความปลอดภัยทางธุรกิจ ตามความต้องการขององค์กรของลูกค้าอย่างแท้จริง ซึ่งทางบริษัทฯ รับออกแบบ และติดตั้งระบบสำหรับองค์กร, โรงงาน, หอพัก, โรงเรียน, มหาวิทยาลัย และ ตามสถานที่ต่างๆ ในรูปแบบของ Lan, Wi-Fi, VPN, Voice Over IP ฯลฯ ทั้งภายในและภายนอก

pic4
pic5

OUR FEATURES

SERVICE

DEVELOPED & DESIGN

รับออกแบบ และพัฒนาเว็บไซต์ (WEBSITE) ประเภท WEB CONTENT, WEB STREAMING, WEB SHOPPING, WEB APPLICATION ซึ่งสามารถทำงานได้ทั้งระบบเครือข่ายภายใน (ENTRANET) และอินเทอร์เน็ต (INTERNET) รวมทั้งรับออกแบบ พัฒนาแอพพลิเคชั่น (APPLICATION) สำหรับโทรศัพท์มือถือ สำหรับธุรกิจแต่ละประเภท ตามความต้องการของลูกค้า โดยรองรับระบบรักษาความปลอดภัยตาม มาตรฐานสากล พร้อมทั้งยังรับออกแบบสื่อประเภท นามบัตร, โลโก้, สื่อสิ่งพิมพ์, สื่อโฆษณา ตามความต้องการของลูกค้า

NETWORK

รับออกแบบ และติดตั้งระบบเครือข่าย LAN, WIFI, WIMAX, FIBER OPTIC ทั้งภายใน ภายนอกอาคาร หรือโรงงาน พร้อมทั้งรับติดตั้ง FIREWALL, DOMAIN CONTROLLER ตามรูปแบบการใช้งานจริงขององค์กร และให้บริการเป็นที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยของระบบเครือข่าย

SOFTWARE

จำหน่ายระบบบริการจัดการสต๊อกสินค้า และการขาย (CESSTANT) รวม ทั้งโปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆ ของแต่ละค่ายดังนี้
- MICROSOFT : WINDOWS DESKTOP, WINDOWS SERVER, OFFICE, SQL SERVER ฯลฯ
- ADOBE : PHOTOSHOP, ILLUSTRATOR, ACROBAT PRO ฯลฯ
- KASPERSKY : ANTI-VIRUS, INTERNET SECURITY, TOTAL SECURITY, SMALL OFFICE SECURITY, SME ฯลฯ

SECURITY

รับออกแบบ และติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย CCTV, FINGER SCAN, FACE SCAN, TAG READER ตามอาคาร, หอพัก, สถานที่พักอาศัย, หน่วยงานราชการ, องค์กร, โรงงาน ฯลฯ ด้วยอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย

HARDWARE

จำหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์แบรนด์, เครื่องคอมพิวเตอร์ประกอบ, เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (SERVER), เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับกราฟฟิก (WORKSTATION), อุปกรณ์เครือข่าย (NETWORK), อุปกรณ์รักษา ความปลอดภัย (SECURITY), อุปกรณ์ต่อพ่วง (ACCESSORIES), อุปกรณ์สื่อสาร, เครื่องใช้ไฟฟ้าสำนักงาน และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ

SERVICE

ให้บริการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ภายในองค์กรเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆ พร้อมทั้งให้บริการ MONITOR FIREWALL AND MONITOR SERVER

SECURE SOCKETS LAYER

เพิ่มความปลอดภัยให้กับเว็บไซต์ของคุณด้วย SSL

cloud

OUR SOFTWARE

CESSTANT

ระบบบริหารจัดการสินค้า และการขาย

          CESSTANT คือระบบบริหารจัดการสินค้า และการขาย ถูกออกแบบมาให้คลอบคลุมในหลากหลายธุรกิจ โดยอยู่บนพื้นฐานของระบบสต๊อกสินค้า,การขาย,งานเอกสาร และงานบริการ ซึ่งการพัฒนาระบบนั้นเราใช้มุมมองของผู้ใช้งานในการพัฒนาเป็นสำคัญ เพื่อให้สามารถตอบโจทย์ และแก้ไขปัญหาต่างๆ  ที่องค์กรพบเจออยู่  และการพัฒนาต่างๆนั้นได้รับการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งในเรื่องความปลอดภัย, การใช้งาน, ความเสถียร และโครงสร้างอื่นๆ ที่จะมีเพิ่มเติมต่อยอดภายหลัง และสิ่งสำคัญที่เราคำนึงถึง นอกเหนือจากระบบคือ SERVER ที่ให้บริการ ซึ่งเราเลือกใช้ระบบ CLOUD SERVER สำหรับให้บริการเพื่อให้มั่นใจได้ว่าองค์กรต่างๆที่ใช้บริการอยู่นั้นจะได้รัประสิทธิภาพที่ดีที่สุด

BRAND

แบรนด์สินค้าส่วนหนึ่ง
ที่เราเลือกใช้

แบรนด์ที่เราเลือกใช้นั้น เป็นแบรนด์ที่เชื่อได้ ในเรื่องของคุณภาพและประสิทธิภาพ

CONTACT US

THEVIRUS INFORMATION AND TECHNOLOGY CO., LTD.

บริษัท เดอะไวรัส อินฟอร์เมชั่น แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด

8/1 ซอยลาดพร้าว 101 ซอย 42 แยก 17 (เทพทวี 5) แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ

จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10240

SOFTWARE DEVELOPMENT   |   TEL +66 63 208 2288

SALES   |   TEL +66 64 969 6698 , +66 63 208 2299

MARKETING   |   TEL +66 63 208 2299

SUPPORT   |   TEL +66 2 101 2105