THEVIRUS INFORMATION AND TECHNOLOGY CO., LTD.

THE BEST CHOICE FOR YOU

THEVIRUS INFORMATION AND TECHNOLOGY CO., LTD.

THE BEST CHOICE FOR YOU
WELCOME

บริษัท เดอะไวรัส อินฟอร์เมชั่น แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด

รับวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารโทรคมนาคมครบวงจร โดยออกแบบ และประยุกต์ใช้ทั้งระบบ Hardware, Software and Network เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน และสอดคล้องกับนโยบายด้านความปลอดภัยทางธุรกิจ ตามความต้องการขององค์กรของลูกค้าอย่างแท้จริง ซึ่งทางบริษัทฯ รับออกแบบ และติดตั้งระบบสำหรับองค์กร, โรงงาน, หอพัก, โรงเรียน, มหาวิทยาลัย และ ตามสถานที่ต่างๆ ในรูปแบบของ Lan, Wi-Fi, VPN, Voice Over IP ฯลฯ ทั้งภายในและภายนอก

OUR FEATURES

SERVICES

DEVELOPED & DESIGN

รับออกแบบ และพัฒนาเว็บไซต์ (WEBSITE) ประเภท WEB CONTENT, WEB STREAMING, WEB SHOPPING, WEB APPLICATION ซึ่งสามารถทำงานได้ทั้งระบบเครือข่ายภายใน (ENTRANET) และอินเทอร์เน็ต (INTERNET) รวมทั้งรับออกแบบ พัฒนาแอพพลิเคชั่น (APPLICATION) สำหรับโทรศัพท์มือถือ สำหรับธุรกิจแต่ละประเภท ตามความต้องการของลูกค้า โดยรองรับระบบรักษาความปลอดภัยตาม มาตรฐานสากล พร้อมทั้งยังรับออกแบบสื่อประเภท นามบัตร, โลโก้, สื่อสิ่งพิมพ์, สื่อโฆษณา ตามความต้องการของลูกค้า

SOFTWARE

จำหน่ายระบบบริการจัดการสต๊อกสินค้า และการขาย (CESSTANT) รวม ทั้งโปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆ ของแต่ละค่ายดังนี้ - MICROSOFT : WINDOWS DESKTOP, WINDOWS SERVER, OFFICE, SQL SERVER ฯลฯ - ADOBE : PHOTOSHOP, ILLUSTRATOR, ACROBAT PRO ฯลฯ - KASPERSKY : ANTI-VIRUS, INTERNET SECURITY, TOTAL SECURITY, SMALL OFFICE SECURITY, SME ฯลฯ

HARDWARE

จำหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์แบรนด์, เครื่องคอมพิวเตอร์ประกอบ, เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (SERVER), เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับกราฟฟิก (WORKSTATION), อุปกรณ์เครือข่าย (NETWORK), อุปกรณ์รักษา ความปลอดภัย (SECURITY), อุปกรณ์ต่อพ่วง (ACCESSORIES), อุปกรณ์สื่อสาร, เครื่องใช้ไฟฟ้าสำนักงาน และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ

NETWORK

รับออกแบบ และติดตั้งระบบเครือข่าย LAN, WIFI, WIMAX, FIBER OPTIC ทั้งภายใน ภายนอกอาคาร หรือโรงงาน พร้อมทั้งรับติดตั้ง FIREWALL, DOMAIN CONTROLLER ตามรูปแบบการใช้งานจริงขององค์กร และให้บริการเป็นที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยของระบบเครือข่าย

SECURITY

รับออกแบบ และติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย CCTV, FINGER SCAN, FACE SCAN, TAG READER ตามอาคาร, หอพัก, สถานที่พักอาศัย, หน่วยงานราชการ, องค์กร, โรงงาน ฯลฯ ด้วยอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย

IT SUPPORT

ให้บริการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ภายในองค์กรเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆ พร้อมทั้งให้บริการ MONITOR FIREWALL AND MONITOR SERVER

OUR SOFTWARE

CESSTANT CLOUD

ระบบบริหารจัดการสินค้า ออเดอร์ และการขาย

ระบบบริหารจัดการสินค้า ออเดอร์ และการขาย ถูกออกแบบมาให้คลอบคลุมในหลากหลายธุรกิจ โดยอยู่บนพื้นฐานของระบบสต๊อกสินค้า,การขาย,งานเอกสาร และงานบริการ ซึ่งการพัฒนาระบบนั้นเราใช้มุมมองของผู้ใช้งานในการพัฒนาเป็นสำคัญ เพื่อให้สามารถตอบโจทย์ และแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่องค์กรพบเจออยู่ และการพัฒนาต่างๆนั้นได้รับการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งในเรื่องความปลอดภัย, การใช้งาน, ความเสถียร และโครงสร้างอื่นๆ ที่จะมีเพิ่มเติมต่อยอดภายหลัง และสิ่งสำคัญที่เราคำนึงถึง นอกเหนือจากระบบคือ SERVER ที่ให้บริการ ซึ่งเราเลือกใช้ระบบ CLOUD SERVER สำหรับให้บริการเพื่อให้มั่นใจได้ว่าองค์กรต่างๆ ที่ใช้บริการอยู่นั้นจะได้รัประสิทธิภาพที่ดีที่สุด

SECURE SOCKETS LAYER

เพิ่มความปลอดภัยให้กับเว็บไซต์ของคุณด้วย SSL

1. การตรวจสอบ SERVER ว่าเป็นตัวจริง ตัวโปรแกรม CLIENT ที่มีขีดความสามารถในการสื่อสารแบบ SSL จะสามารถตรวจสอบเครื่อง SERVER ที่ตนกำลังจะไปเชื่อมต่อได้ว่า SERVER นั้นเป็น SERVER ตัวจริงหรือไม่ โดยใช้เทคนิคการเข้ารหัสแบบ PUBLIC KEY ในการตรวจสอบใบรับรอง (CERTIFICATE) และ PUBLIC ID ของ SERVER นั้น (โดยที่มีองค์กรที่ CLIENT เชื่อถือเป็นผู้ออกใบรับรองและ PUBLIC ID ให้แก่ SERVER นั้น) หน้าที่นี้ของ SSL เป็นหน้าที่ที่สำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ CLIENT ต้องการที่จะส่งข้อมูลที่เป็นความลับ (เช่น หมายเลข CREDIT CARD) ให้กับ SERVER ซึ่ง CLIENT จะต้องตรวจสอบก่อนว่า SERVER เป็นตัวจริงหรือไม่

2. การตรวจสอบว่า CLIENT เป็นตัวจริงหรือไม โดยจะตรวจสอบใบรับรองและ PUBLIC ID (ที่มีองค์กรที่ SERVER เชื่อถือเป็นผู้ออกให้) ของ CLIENT หรือผู้ใช้นั้นSERVER ที่สามารถสื่อสารแบบ SSL ได้นั้นจะตรวจสอบว่าหน้าที่นี้ของ SSL จะมีประโยชน์ในกรณีเช่น ธนาคารต้องการที่จะส่งข้อมูลลับทางการเงินให้แก่ลูกค้าของตนผ่านทางเครือข่าย INTERNET (SERVER ก็จะต้องตรวจสอบ CLIENT ก่อนว่าเป็น CLIENT นั้นจริง)

3. การเข้ารหัสลับการเชื่อมต่อ โดยข้อมูลทั้งหมดที่ถูกส่งระหว่าง CLIENT และ SERVER จะถูกเข้ารหัสลับ โดยโปรแกรมที่ส่งข้อมูล เป็นผู้เข้ารหัสและโปรแกรมที่รับข้อมูลเป็นผู้ถอดรหัส (โดยใช้วิธี PUBLIC KEY) นอกจากการเข้ารหัสลับในลักษณะนี้แล้ว SSL ยังสามารถปกป้องความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลได้อีกด้วย อีกทั้ง ตัวโปรแกรมรับข้อมูลจะทราบได้หากข้อมูลถูกเปลี่ยนแปลงไปในขณะกำลังเดินทางจากผู้ส่งไปยังผู้รับ

พันธมิตรของเรา

พันธมิตรของเรา

พันธมิตรที่เราร่วมงานด้วยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบให้ดียิ่งขึ้น

BRAND

แบรนด์สินค้าส่วนหนึ่ง

ที่เราเลือกใช้

แบรนด์ที่เราเลือกใช้นั้น เป็นแบรนด์ที่เชื่อได้ ในเรื่องของคุณภาพและประสิทธิภาพ

CONTACT US

THEVIRUS INFORMATION AND TECHNOLOGY CO., LTD.

บริษัท เดอะไวรัส อินฟอร์เมชั่น แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด

8/1 ซอยลาดพร้าว 101 ซอย 42 แยก 17 (เทพทวี 5) แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ

จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10240

SOFTWARE DEVELOPMENT | TEL +66 66 159 5593

SALES | TEL +66 64 969 6698 , +66 63 208 2299

MARKETING | TEL +66 63 208 2299

SUPPORT | TEL +66 2 101 2105

SOCIAL MEDIA